อาศิรวาทบรมราชกุมารี

posted on 02 Apr 2015 10:32 by touchkay in Poetries

อาศิรวาทบรมราชกุมารี

โคลงสี่สุภาพลิลิต

 

                บรรจงสรรศัพท์ถ้อย           วรรณศรี

เป็นบทโคลงกานท์กวี                        กล่าวพร้อง

เฉลิมขวัญราชกุมารี                             องค์เทพ สยามเฮย

ชนร่วมจิตแซ่ซ้อง                                เปี่ยมด้วยภักดี

                นารีงามดั่งแก้ว                     ดวงงาม

งามดุจเพชรสยาม                                เพริศแพร้ว

งามจากพระทัยยาม                             ประกอบกิจ

คือพระทูลกระหม่อมแก้ว                  แห่งหล้าฟ้าสยาม

                เรืองนามเปรื่องปราดทั้ง    ศาสตร์ศิลป์

คือวิศิษฏ์ศิลปิน                                    เลิศล้ำ

วรรณศิลป์อีกคีตศิลป์                          ทรงเด่น

ทรงพิทักษ์ชูค้ำ                                     ค่าล้วนศิลป์งาม

                ยามเอยยามมืดฟ้า มัวมน

จันทร์กระจ่างกลางใจชน                  ดั่งนี้

ดุจยามยากอับจน                                  โอกาส

ทรงช่วยการศึกษาชี้                            สว่างด้วยปัญญา

                ถึงคราวาระนี้                       ฉลองพระชนม์

คือฤกษ์มหามงคล                                ยิ่งแล้ว

พรรษาหกสิบดล                                  ความสุข

ปวงพสกสรวมจิตแผ้ว                        ทั่วทั้งผไทไทย

                ขอไตรรัตน์ปกป้อง             องค์อร

ทวยเทพอำนวยพระพร                      ช่วยเกื้อ

จอมองค์มิ่งขวัญนิกร                             ทรงพระ เจริญเทอญ

ทรงพระเกษมสราญเอื้อ                     อยู่ยั้งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทัชชา ปิยวัฒนเมธา

Comment

Comment:

Tweet